ثبت نام در وبسایت کامپیوتر نیکان
کلیک بر روی افزودن به سبد خرید و مراجعه به سبد خرید
تکمیل بخش مشخصات و ثبت آدرس جهت ارسال کالا
مطالعه بخش قوانین و مقررات و نحوه پرداخت و نحوه ارسال
انتخاب روش پرداخت و نحوه ارسال
موفق باشید